PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU MÁ AKREDITOVANÉ NASLEDOVNÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII
  Učiteľstvo informatiky
  Učiteľstvo matematiky
  Učiteľstvo biológie
  Učiteľstvo geografie
  Učiteľstvo chémie
  Učiteľstvo hudobnej výchovy
  Učiteľstvo náboženskej výchovy
  Učiteľstvo výtvarnej výchovy
  Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
  Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
  Učiteľstvo telesnej výchovy
Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov
si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.
UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové)
  Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)
  Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
  Učiteľstvo telesnej výchovy (jednoodborové)
  Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)
  Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (jednoodborové)
  Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové) (zameranie klavír, organ, alebo sólový spev)
  Predškolská a elementárna pedagogika
  Pedagogika
  Sociálna práca
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA:
  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
  Liečebná pedagogika
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POPRAD:
  Manažment