Vysoká kvalita vyučovacieho procesu
Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa Pedagogická fakulta KU umiestnila v celoslovenskom porovnaní pedagogických fakúlt na prvom mieste v kategórii Vzdelávanie.
  Štúdium v malých skupinách
Výhodou štúdia na Pedagogickej fakulte KU je zážitok zo štúdia v malých skupinách. Keďže Pedagogická fakulta prijíma menšie počty uchádzačov o štúdium, cvičenia, semináre, ale aj časť prednášok prebiehajú v malých skupinách, v ktorých je intenzívnejšia skupinová dynamika a viac príležitostí pre spätnú väzbu.
  Sloboda vo výbere študijných kombinácií
Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov (napríklad matematika-chémia). Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu (napríklad informatika – ruský jazyk a literatúra, matematika – taliansky jazyk a literatúra).
  Spoločenstvo a komunita
Pridanou hodnotou štúdia a života na Pedagogickej fakulte sú jedinečné služby pre študentov. Svojim študentom a absolventom poskytuje Katolícka univerzita v Ružomberku komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. V roku 2014 získalo ako jediné vysokoškolské pracovisko na Slovensku Národnú cenu kariérového poradenstva.
Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov a študentky PF KU je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. Poskytuje duchovné sprevádzanie, kapláni centra slávia sväté omše a vedú pobožnosti. Pre zahraničných študentov je zavedený systém buddiov – sprievodcov počas ich štúdia.
  Výborné priestorové a technické zázemie
Vyučovanie na Pedagogickej fakulte v Ružomberku aj jej pracoviskách v Poprade a v Levoči prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.
  Garantované ubytovanie v študentskom domove
Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kempuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.
  Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska (Liptov, blízko Tatier)
Pedagogická fakulta sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete a „zelená“ aréna plná prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie. Jedinečnosť Liptova je v tom, že na malom území objavíte podzemné krásy jaskýň cez horúce termálne pramene v štyroch akvaparkoch až po skvelé lyžiarske alebo turistické zážitky na horách. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných slovenských mestách.