Kick off meeting Erasmus Mundus projektu

Kick off meeting Erasmus Mundus projektu

Nezaradené, Správy
Kick off míting Erasmus Mundus projektu

 

Dňa 30.11.2020 prebehol Kick off meeting Erasmus Mundus projektu, začíname akreditovať Sociálnu prácu s deťmi a mládežou.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU začala pracovať na akreditácii spoločného študijného programu ESWOCHY, Social Work with Children and Youth. Študeti absolvovaním tohto magisterského programu v anglickom jazyku získajú spoločný diplom od štyroch európskych univerzít.

Continue reading „Kick off meeting Erasmus Mundus projektu“

Kick off míting nášho projektu

Kick off míting nášho projektu

Nezaradené, Správy
Kick off míting nášho projektu Erasmus KA 203 Strategic Partnerships – Upgrade with Learner – centered Approach

 

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 sa uskutočnil online Kick off míting zástupcov partnerov Erasmus+ projektu, ktorého je naša univerzita koordinátorom, s názvom Upgrade with Learner – centered Approach (Inovácia s prístupom orientovaným na žiaka/študenta). Mítingu sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií – Mykolas Romeris University, Litva; DIG – ED, Asociácia inovatívneho vzdelávania, Severné Macedónsko; Základná škola Strasho Pindjur, Severné Macedónsko; EUROFORTIS – multikultúrna mimovládna organizácia, ktorej cieľom je uľahčiť ďalšie vzdelávanie škôl, podnikov a spoločnosti, Lotyšsko; Základná škola Osnova šola Dobje, Slovinsko; Základná škola Bystrická cesta, Slovensko; Základná škola Pranas Masiotas, Litva. Prvé nadnárodné stretnutie k projektu viedla PaedDr. Jana Chynoradská z partnerskej organizácie projektu Harmony Academy s.r.o. – súkromná jazyková škola, Slovensko. Za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stretnutia zúčastnili doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a Adam Janiga.

Program dvoch dní nadnárodného stretnutia bol náročný a keďže išlo o prvé takéto stretnutie všetkých partnerov, začal krátkymi prezentáciami jednotlivých partnerov. Pokračovali rozdelením a jasným identifikovaním úloh medzi jednotlivých partnerov. Predovšetkým druhý deň bol venovaný prvému intelektuálnemu výstupu projektu, ktorý je orientovaný na prípravu sebahodnotiaceho systému pre učiteľov v kontexte ich zručností v oblasti na žiaka orientovaného prístupu. Partneri sa zamerali predovšetkým na ujasnenie cieľov tohto výstupu a navrhnutím konkrétnych členov tímu, ktorí budú tento výstup projektu pripravovať. Ďalšími výstupmi projektu sú pre nasledujúce roky napríklad vytvorenie povinne voliteľných predmetov, ktorých obsahom bude na žiaka orientovaný prístup a self managment učiteľa – Learn and lead, ale aj príprava dvoch celoživotných programov s podobným obsahom.

Sme hrdí na to, že takýto strategický projekt bude realizovaný práve na našej fakulte. Vďaka grantu Erasmus+ Strategic Partnerships budeme inšpiráciou pre partnerské krajiny a veríme, že aj pre krajiny mimo projektu.

Autor:

Markéta Rusnáková

Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nezaradené, Správy
Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

O 17.00 hodine sa v priestoroch ružomberskej synagógy začal slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dvadsaťročná história školy ponúka priestor pre zhodnotenie i uvedomenie si diela Katolíckej univerzity. A práve hudba sa stala jazykom, ktorý tento večer zjednocoval a podčiarkol významnosť slávnostnej chvíle. Na koncerte vystúpili pedagógovia, študenti, ale aj absolventi Katedry hudby PF KU. V dramaturgii koncertu našiel zastúpenie gregoriánsky a zborový spev, árie z opier, skladby pre štvorručný klavír i organový pozitív.

Continue reading „Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku“

Historický úspech Pedagogickej fakulty KU a Katedry sociálnej práce

Historický úspech Pedagogickej fakulty KU a Katedry sociálnej práce

Nezaradené, Správy
Historický úspech Pedagogickej fakulty KU a Katedry sociálnej práce

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) sa vďaka intenzívnej práci Katedry sociálnej práce PF KU stane prijímateľom grantu Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Na fakulte máme veľkú radosť, lebo ide o prestížny program, do ktorého sa zapájajú najkvalitnejšie európske univerzity. Projekt konzorcia, v ktorom je KU, uspel v silnej konkurencii pracovísk, ktoré patria medzi top 100 svetových univerzít. V rámci projektu bude podporený medzinárodný magisterský študijný program.

Čo znamená získanie projektu pre študentov?

Úspech zaznamenala Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner v konzorciu koordinovanom litovskou vysokou školou. Názov podporeného spoločného magisterského programu je European Joint Master in Social Work with Children and Youth (Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou) ESWOCHY. Študenti zo Slovenska a z celého sveta tak budú môcť študovať v rámci spoločného magisterského programu v anglickom jazyku, ktorý ponúkajú vysoké školy v Litve, Lotyšsku, Portugalsku a na Slovensku. Vybraní študenti získajú štipendium, ktoré je 1000 až 2000 eur mesačne. O štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia sociálnej práce a príbuzných odborov. Continue reading „Historický úspech Pedagogickej fakulty KU a Katedry sociálnej práce“

Projekt „Kto vie, nech učí“

Projekt „Kto vie, nech učí“

Nezaradené, Správy
Schválenie projektu „Kto vie, nech učí“

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje, výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ podala Pedagogická fakulta v spolupráci s Filozofickou fakultou žiadosť o schválenie projektu „Kto vie, nech učí“. Proces schvaľovania bol úspešný a tak sa na obidvoch fakultách bude projekt od akademického roka 2020/2021 realizovať.

Hlavným cieľom projektu je účinnejšie prepojenie teoretického vzdelávania na akademickej pôde a praktického vzdelávania v cvičných školách a cvičných školských zaradeniach u študentov PF a FF Katolíckej univerzity v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

Autor: Angela Almašiová

Erasmus+ projekt KA 203 Strategické partnerstvá

Erasmus+ projekt KA 203 Strategické partnerstvá

Nezaradené, Správy
Pedagogická fakulta KU úspešná v Erasmus+ projekte KA 203 Strategické partnerstvá

 

Siedmeho augusta sme sa dozvedeli výsledky hodnotiaceho procesu projektov Európskej únie ERASMUS+ KA 203 Strategické partnerstvá, kde Pedagogická fakulta KU predložila vlastný projekt Upgrade with Learner-centered approach, Inovujme s prístupom zameraným na žiaka. Projekt PF KU v Ružomberku bol v tomto hodnotiacom procese úspešný. Continue reading „Erasmus+ projekt KA 203 Strategické partnerstvá“