Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

O 17.00 hodine sa v priestoroch ružomberskej synagógy začal slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dvadsaťročná história školy ponúka priestor pre zhodnotenie i uvedomenie si diela Katolíckej univerzity. A práve hudba sa stala jazykom, ktorý tento večer zjednocoval a podčiarkol významnosť slávnostnej chvíle. Na koncerte vystúpili pedagógovia, študenti, ale aj absolventi Katedry hudby PF KU. V dramaturgii koncertu našiel zastúpenie gregoriánsky a zborový spev, árie z opier, skladby pre štvorručný klavír i organový pozitív.

Úvod koncertu patril Schole cantorum Rosenbergensis pod vedením Janky Bednárikovej a interpretácii troch gregoriánskych spevov – mariánska antifóna Ave Maria, Kyrie eleison XVI., hymnus Iesu dulcis memoria.

Krása spevu vynikla v podaní Martiny Procházkovej v árii Gildy ‒ Tutte le feste al tempio  Giuseppe Verdiho z opery Rigoletto. Známu Habaneru – áriu Carmen z opery Carmen Georgesa Bizeta predviedla Miriam Žiarna. Vypočuli sme si aj Kvetinové dueto z opery Lakmé, ktorej autorom je Léo Delibes. Interpretácie sa zhostili Martina Procházková a Miriam Žiarna. Spevácke výkony boli podporené kvalitnou korepetíciou Stefky Palovičovej. V podaní Petra Pekarčíka zaznela ária Nemorina z opery Nápoj lásky – Una furtiva lagrima s klavírnym sprievodom Alžbety Popaďákovej.

Bohatý klavírny zvuk, rozmanitosť nálad i melódie slovenských ľudových piesní vynikli v skladbách pre štvorručný klavír. Andrea Ballová a Martin Jurčo interpretovali Sonátu pre štvorručný klavír Francisa Poulenca. K domácej kultúre sme sa priblížili skladbou Slovenské tance op. 23 č. 7 od Dezidera Lauka v podaní Martiny Priesolovej a Martina Jurča.

Obohatením koncertu bolo aj sólové vystúpenie Davida di Fiore. Na organovom pozitíve predstavil Suitu tancov zo 17. storočia, ktoré sprevádzali prvky hravosti, tanečnosti i brilantnosti. Pred záverečným číslom koncertu bola predstavená a uvedená do života monografia Formujeme mysle a srdcia, ktorá je sondou do histórie KU v Ružomberku.

Vrcholným číslom koncertu bolo vystúpenie Univerzitného speváckeho zboru Benedictus v zložení súčasných študentov i absolventov Katedry hudby pod vedením Zuzany Zahradníkovej. Predstavili sa výberom častí z diela Petite messe solennelleKyrie, Gloria: Qui tollis, Agnus Dei, ktorej autorom je Gioacchino Rossini. Skladba je napísaná pre sólo, klavír, harmónium a zbor. Ich interpretácia bola slávnostným ukončením celého koncertu, kde poslucháči mali možnosť vnímať krásu vokálneho zborového prevedenia s doplnením farebnosti klavíra a organového pozitívu. Sóla zazneli v podaní Martiny Procházkovej a Miriam Žiarnej. Klavírny sprievod zabezpečil Martin Jurčo a na organovom pozitíve hrala Janka Bednáriková. Po záverečnom potlesku patrili posledné tóny prídavku – spirituálu Keep your lamps v úprave Victora C. Johnsona, ktoré publikum uistilo o rozdávaní radosti skrze hudbu.

Slová ôsmeho žalmu nám pripomínajú: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8, 4-5). 20 rokov sme súčasťou príbehu a my sme chceli ďakovať Stvoriteľovi aj prostredníctvom hudby. Z Jeho rúk sme dostali dary a talenty, ktoré chceme zveľaďovať na pôde Katolíckej univerzity aj naďalej.

Autor článku: Alžbeta Popaďáková (Katedra hudby PF KU v Ružomberku)

Autor fotografií: Mudr. Roman Artim, Martin Buzna