Dňa 25. mája 2020 sa konala Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom „Ruský jazyk a literatúra v slovanskom svete: história a súčasnosť“, organizovaná Moskovskou štátnou univerzitou M.V. Lomonosova za účasti viac ako 500 účastníkov z celého sveta.

Medzi účastníkmi konferencie mala zastúpenie aj Pedagogická fakulta KU v Ružomberku. Konferencie sa zúčastnili prof. Elena Marková a Mgr. Tomáš Hmíra. Pedagógovia z Katedry cudzích jazykov PF KU predstavili status ruského jazyka na slovenských školách. Zo všetkých vystupujúcich si populárna ruská tlač Rossiyskaya Gazeta všimla práve našich vyučujúcich a venovala im v príspevku niekoľko cenných riadkov.

Popularita ruského jazyka na Slovensku stúpa a na školách sa postupne doťahuje na nemecký jazyk. Ako druhý cudzí jazyk si ho na slovenských základných školách vyberá 30 % žiakov, nemecký jazyk 67 %. Ešte v roku 2003 bol pomer ruského a nemeckého jazyka 10 % : 83 %.

Otvorenú konferenciu venovanú Dňu slovanskej písomnosti a kultúry a taktiež Dňu filológa otvoril rektor MGU Viktor Sadovnčij. Vedeli ste, že Moskovská štátna univerzita je prvá ruská univerzita a sídli v najvyššej budove Moskvy? Samotná Moskva je považovaná za centrum vzdelania krajiny, nachádza sa v nej viac ako 300 univerzít.

V úvode online konferencie sa ujal slova aj viceprezident Asociácie rusistov Slovenska Milan Bujňák, ktorý zdôraznil, akú dôležitú úlohu hrá slovesnosť v živote mladého človeka. Filológovia a pedagógovia si tak opäť potvrdili, že hlavnou úlohou je pomáhať vlasti. A to nielen v triedach a posluchárňach, ale i mimo nich.

Autor:
Mgr. Tomáš Hmíra