Schválenie projektu „Kto vie, nech učí“

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje, výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ podala Pedagogická fakulta v spolupráci s Filozofickou fakultou žiadosť o schválenie projektu „Kto vie, nech učí“. Proces schvaľovania bol úspešný a tak sa na obidvoch fakultách bude projekt od akademického roka 2020/2021 realizovať.

Hlavným cieľom projektu je účinnejšie prepojenie teoretického vzdelávania na akademickej pôde a praktického vzdelávania v cvičných školách a cvičných školských zaradeniach u študentov PF a FF Katolíckej univerzity v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

Autor: Angela Almašiová