Informácie poskytnuté katedrami PF KU v roku 2020/2021

Na stránke sa pracuje

Ružomberok

  Katedra biológie a ekológie
  Katedra cudzích jazykov
  Katedra chémie a fyziky
  Katedra katechetiky a praktickej teológie
  Katedra sociálnej práce
  Katedra geografie
  Katedra hudby
  Katedra informatiky
  Katedra matematiky
  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
  Katedra výtvarnej výchovy
  Katedra telesnej výchovy a športu
 

Inštitút Juraja Páleša v Levoči

  Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

Inštitút Štefana Náhalku v Poprade

  Katedra manažmentu