Pedagogická fakulta ako súčasť KU v Ružomberku je členom Svetovej federácie katolíckych univerzít (IFCU), Fédération des Universités catholiques Européennes (FUCE) a Medzinárodnej asociácie katolíckych vzdelávacích inštitúcií (ACISE). PF KU rozvíja medzinárodnú akademickú a vedeckú spoluprácu s univerzitami v mnohých krajinách.
Okrem štandardných mobilitných programov (napr. Erasmus+, CEEPUS a pod.) funguje na Pedagogickej fakulte KU vlastný grantový program AGMA, ktorý umožňuje podporu zahraničných mobilitných programov študentov, pedagogických, vedeckých a umeleckých pracovníkov, doktorandov a nepedagogických pracovníkov. Ide o podporu mobility za účelom štúdia, stáže, výskumného pobytu, školenia. Podporu môžu získať aj akademici prichádzajúci na Pedagogickú fakultu zo zahraničia. Pedagogická fakulta je zároveň členom Európskej siete škôl sociálnej práce.