Ružomberok
  Katedra biológie a ekológie
  Katedra cudzích jazykov
  Katedry chémie
  Katedra geografie
  Katedra hudby
  Katedra informatiky
  Katedra matematiky
  Katedra katechetiky a praktickej teológie
  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
  Katedra výtvarnej výchovy
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
  Katedra telesnej výchovy a športu
  Katedra sociálnej práce
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
  Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých
  Katedra liečebnej pedagogiky
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
  Katedra manažmentu (v Poprade)