Pedagogická fakulta je zakladajúcou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, je jej najväčšou fakultou. Pripravuje budúcich učiteľov, sociálnych pracovníkov, odborníkov na cudzie jazyky, umelcov, manažérov atď. Vysokoškolské vzdelávanie na PF KU je založené na Európskom systéme prenosu kreditov (ECTS), ktorý zabezpečuje kompatibilitu s vedúcimi vzdelávacími inštitúciami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii.

 

Pedagogická fakulta je podľa posledných výsledkov Slovenskej akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA:
  tretia najlepšia pedagogická fakulta na Slovensku,
  druhá najlepšia na Slovensku v oblasti pracovných príležitostí pre absolventov,
  najlepšia na Slovensku v kategórii Atraktívnosť štúdia,
  najlepšia na Slovensku v kategórii Vzdelávanie.