Kick off míting nášho projektu Erasmus KA 203 Strategic Partnerships – Upgrade with Learner – centered Approach

 

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 sa uskutočnil online Kick off míting zástupcov partnerov Erasmus+ projektu, ktorého je naša univerzita koordinátorom, s názvom Upgrade with Learner – centered Approach (Inovácia s prístupom orientovaným na žiaka/študenta). Mítingu sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií – Mykolas Romeris University, Litva; DIG – ED, Asociácia inovatívneho vzdelávania, Severné Macedónsko; Základná škola Strasho Pindjur, Severné Macedónsko; EUROFORTIS – multikultúrna mimovládna organizácia, ktorej cieľom je uľahčiť ďalšie vzdelávanie škôl, podnikov a spoločnosti, Lotyšsko; Základná škola Osnova šola Dobje, Slovinsko; Základná škola Bystrická cesta, Slovensko; Základná škola Pranas Masiotas, Litva. Prvé nadnárodné stretnutie k projektu viedla PaedDr. Jana Chynoradská z partnerskej organizácie projektu Harmony Academy s.r.o. – súkromná jazyková škola, Slovensko. Za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stretnutia zúčastnili doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a Adam Janiga.

Program dvoch dní nadnárodného stretnutia bol náročný a keďže išlo o prvé takéto stretnutie všetkých partnerov, začal krátkymi prezentáciami jednotlivých partnerov. Pokračovali rozdelením a jasným identifikovaním úloh medzi jednotlivých partnerov. Predovšetkým druhý deň bol venovaný prvému intelektuálnemu výstupu projektu, ktorý je orientovaný na prípravu sebahodnotiaceho systému pre učiteľov v kontexte ich zručností v oblasti na žiaka orientovaného prístupu. Partneri sa zamerali predovšetkým na ujasnenie cieľov tohto výstupu a navrhnutím konkrétnych členov tímu, ktorí budú tento výstup projektu pripravovať. Ďalšími výstupmi projektu sú pre nasledujúce roky napríklad vytvorenie povinne voliteľných predmetov, ktorých obsahom bude na žiaka orientovaný prístup a self managment učiteľa – Learn and lead, ale aj príprava dvoch celoživotných programov s podobným obsahom.

Sme hrdí na to, že takýto strategický projekt bude realizovaný práve na našej fakulte. Vďaka grantu Erasmus+ Strategic Partnerships budeme inšpiráciou pre partnerské krajiny a veríme, že aj pre krajiny mimo projektu.

Autor:

Markéta Rusnáková