Kick off míting Erasmus Mundus projektu

 

Dňa 30.11.2020 prebehol Kick off meeting Erasmus Mundus projektu, začíname akreditovať Sociálnu prácu s deťmi a mládežou.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU začala pracovať na akreditácii spoločného študijného programu ESWOCHY, Social Work with Children and Youth. Študeti absolvovaním tohto magisterského programu v anglickom jazyku získajú spoločný diplom od štyroch európskych univerzít.

Za kvalitným vzdelaním netreba cestovať do zahraničia. Katolícka univerzita v Ružomberku sa v roku 2020 stala prvou slovenskou vysokou školou, ktorá získala grant Erasmus Mundus na rozvoj spoločného študijného programu. Vedúcim partnerom konzorcia je Univerzita Mykolasa Romerisa v Litve. „Študenti, ktorí nastúpia na tento študijný program, môžu študovať každý semester na inej univerzite. Okrem Litvy a Ružomberka aj na univerzite Riga Strandis v Lotyšsku a v Portugalsu na Univerzitnom inštitúte v Lisabone. Podľa želania a získaného štipendia môžu na každej partnerskej univerzite pobudnúť buď dva týždne alebo tri mesiace“, hovorí dr. Daniel Markovič z Katedry sociálnej práce PF KU, slovenský koordinátor projektu.

Cieľom programu je pripraviť vysoko kvalifikovaných odborníkov na pozíciu lídrov v oblasti medzinárodnej, medzikultúrnej a porovnávacej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Študenti získajú vzdelávací a zážitkový základ kombinujúci teórie sociálnej práce, spoločenských vied a humanitných poznatkov, komparatívny medzinárodný výskum, vývoj politiky a najnovšie poznatky o využívaní technológií v praxi sociálnej práce s deťmi a mládežou.

30. novembra 2020 prebehlo úvodné stretnutie zástupcov partnerských univerzít, kvôli epidemiologickým opatreniam sa rokovalo online. Partneri prerokovali spôsoby prijímania študentov, hodnotenie vyučovacích predmetov a tvorby diplomových prác.

Autor: Daniel Markovič