Historický úspech Pedagogickej fakulty KU a Katedry sociálnej práce

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) sa vďaka intenzívnej práci Katedry sociálnej práce PF KU stane prijímateľom grantu Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Na fakulte máme veľkú radosť, lebo ide o prestížny program, do ktorého sa zapájajú najkvalitnejšie európske univerzity. Projekt konzorcia, v ktorom je KU, uspel v silnej konkurencii pracovísk, ktoré patria medzi top 100 svetových univerzít. V rámci projektu bude podporený medzinárodný magisterský študijný program.

Čo znamená získanie projektu pre študentov?

Úspech zaznamenala Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner v konzorciu koordinovanom litovskou vysokou školou. Názov podporeného spoločného magisterského programu je European Joint Master in Social Work with Children and Youth (Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou) ESWOCHY. Študenti zo Slovenska a z celého sveta tak budú môcť študovať v rámci spoločného magisterského programu v anglickom jazyku, ktorý ponúkajú vysoké školy v Litve, Lotyšsku, Portugalsku a na Slovensku. Vybraní študenti získajú štipendium, ktoré je 1000 až 2000 eur mesačne. O štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia sociálnej práce a príbuzných odborov.

Čo je spoločné magisterské štúdium?

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) je prestížny integrovaný medzinárodný študijný program, ktorý spoločne poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Študenti prijatí na štúdium sa môžu vzdelávať na partnerských vysokých školách, a to Mykolas Romeris University vo Vilniuse na Litve, Riga Stradins University v Lotyšsku, Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Lisbon University Institute v Portugalsku. Budú tak študentmi všetkých partnerských škôl, v prípade úspešného absolvovania programu získajú diplomy od štyroch univerzít.

Študijný program Sociálna práca s deťmi a mládežou

Vďaka podporenému projektu sa na PF KU začne akreditačný proces magisterského študijného programu v anglickom jazyku. Prípravný proces aj štúdium bude prebiehať na Katedre sociálnej práce. Cieľom spoločného magisterského programu je pripraviť vysoko kvalifikovaných odborníkov na pozíciu lídrov v oblasti medzinárodnej, medzikultúrnej a porovnávacej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Študenti získajú vzdelávací a zážitkový základ kombinujúci teórie sociálnej práce, spoločenských vied, humanitných a lokálnych poznatkov, komparatívny medzinárodný výskum, vývoj politiky a najnovšie poznatky o využívaní IKT v praxi sociálnej práce s deťmi a mládežou. Takíto špecialisti budú schopní podporovať posilnenie postavenia detí a mladých ľudí na základe zásad sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, zodpovednosti a rešpektovania rozmanitosti. Štúdium bude trvať dva roky, študent získa 120 ECTS kreditov.

Autor článku: Mgr. Daniel Markovič, PhD.