Pedagogická fakulta KU úspešná v Erasmus+ projekte KA 203 Strategické partnerstvá

 

Siedmeho augusta sme sa dozvedeli výsledky hodnotiaceho procesu projektov Európskej únie ERASMUS+ KA 203 Strategické partnerstvá, kde Pedagogická fakulta KU predložila vlastný projekt Upgrade with Learner-centered approach, Inovujme s prístupom zameraným na žiaka. Projekt PF KU v Ružomberku bol v tomto hodnotiacom procese úspešný.

Hlavné ciele projektu sú: zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania zavedením prístupu zameraného na študentov, rozvíjať vynikajúce školy na základe modelu výnimočnosti EFQM, rozvíjať funkčný selfmanagement a postup rozvoja učiteľa v rámci školského prostredia. V rámci projektu plánujeme pripraviť Metodiku LCA pre základné školy, učebné osnovy troch študijných predmetov s názvom „Na žiaka orientovaný prístup“ v bakalárskom aj magisterskom stupni, ale aj predmety s názvom „Learn and Lead – selfmanagement“ pre študentov – budúcich učiteľov v poslednom roku magisterského štúdia. Obsahom projektu je tiež príprava dvoch študijných programov pre celoživotné vzdelávanie. V rámci projektu okrem týchto všetkých aktivít bude realizované špecializované vzdelávanie určené manažérom vo všetkých typoch škôl a univerzít. Špecializované vzdelávanie manažérov škôl je založené na Modeli EFQM.

Koordinátorkou projektu je doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Na projekte bude participovať päť európskych krajín Slovensko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Litva a Lotyšsko. V každej krajine sú okrem univerzít zapojené aj základné školy, ktoré sa stanú modelovými školami pre moduly, ktoré budú vytvorené v rámci projektu. Za Slovensko sa modelovou školou strane Základná škola Bystrická cesta v Ružomberku.

Autor: Markéta Rusnáková