Ars et Educatio VII.

 

Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Vás v dňoch 24.-25.11.2020 pozývajú na webovú vedeckú konferenciu Ars et educatio VII. s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie je reflektovať problematiku umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl.
K rokovaciemu programu pozývame vedecko-pedagogických pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov na rôznych stupňoch škôl a študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby, didaktika výtvarného umenia, didaktika primárneho vzdelávania (so zameraním na hudobnú a výtvarnú výchovu). Príspevky vedecko-pedagogických pracovníkov by mali korešpondovať s nasledovnými tematickými okruhmi:

1. Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní,

2. Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie,

3. Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti.

Príspevky doktorandov nemusia nutne korešpondovať s tematickým zameraním konferencie. Sprievodné podujatia (tvorivé dielne, workshopy a koncert) sa v tomto ročníku konferencie neuskutočnia. Aktívnu účasť na konferencii bolo potrebné potvrdiť do 31. 10. 2020 vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na konferenčnej stránke. Podujatie je súčasťou akcií v rámci Týždňa vedy https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14645.

Podrobnejšie informácie: https://umenievedukacii.webnode.sk/

 

Autor

Martina Procházková